Matrika žáků

Matrika žáků

Přehledně a bezpečně evidujete osobní údaje studentů. Matriku využijete například pro snadnou administrativu přijímacích řízení včetně online formulářů, evidenci záznamů
o chování žáků nebo například zdravotní evidenci. Umožňuje export dat pro potřeby ÚIV. Můžete přikládat soubory a poznámky. Matrika žáků má i mnoho dalších užitečných funkcí.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců

Jednoduše spravujete i osobní údaje zaměstnanců, údaje o pracovních úvazcích
a smlouvách, údaje o čerpání dovolené, přijímacím řízení, záznamy z individuálních pohovorů, aprobace a mnohé další údaje.

Seznam rodičů

Seznam rodičů

Máte přehled o rodičích studentů. Jednotlivé žáky můžete přiřadit do rodin společně
s jejich rodiči, kteří pak mají v rodičovském portálu snadný přístup k informacím o všech svých dětech, které na školu chodí.

Skupiny osob

Skupiny osob

Žáky, rodiče i zaměstnance můžete libovolně sdružovat do skupin, například, když potřebujete zorganizovat rozvrh, pracovní úkoly nebo hromadnou korespondenci či výstupní sestavy.

Výchovná opatření

Výchovná opatření

Ke každému incidentu, který se na škole stal, zaznamenáte, kdy a kde k němu došlo, kdo se ho účastnil a jaká byla navržena výchovná opatření.