Elektronická žákovská knížka

Docházka

Docházka

Rodiče mají přehled o všech absencích
a pozdních příchodech svého dítěte. Zameškané hodiny mohou snadno omluvit.

Hodnocení

Hodnocení

Okamžitě po zveřejnění vidí rodiče nejen známky či slovní hodnocení svého dítěte,
ale také to, za co konkrétně je dostalo.

Učivo

Učivo

Tematické plány pro každý předmět dávají rodičům dokonalý přehled o tom, co a kdy
se v hodinách probírá a také co by měl žák zvládnout a umět.

Domácí úkol

Domácí úkoly

Rodiče mohou snadno kontrolovat vypracování domácích úkolů díky jednoduchému přehledu úkolů a termínů odevzdání.

Události

Události

Pozornosti rodičů neuniknou důležité školní události.

Komunikace

Komunikace

Systém vnitřních zpráv umožňuje snadnou
a zdokumentovanou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením školy.