Elektronická třídní kniha

Docházka

Docházka

Snadno vložíte i omluvíte docházku pro jednotlivé hodiny nebo dny. Omluvenky rodičů máte k dispozici na správném místě.

Hodnocení

Hodnocení

Kromě běžného známkování můžete používat slovní hodnocení, procenta nebo body. Jednotlivým známkám můžete přiřadit různou váhu nebo můžete využít detailní hodnocení pomocí rubrik.

Zápis učiva

Zápis učiva

Snadno vložíte probírané učivo a úkoly na příští hodinu. K hodině lze přikládat soubory nebo jiné výukové zdroje.

Domácí úkoly

Domácí úkoly můžete zveřejnit okamžitě nebo s odloženým termínem zveřejnění.
K domácímu úkolu lze připojit soubory nebo online testy a můžete ho samozřejmě také oznámkovat.

Žáci

Žáci

Seznam žáků v každé třídě nebo předmětu obsahuje všechny důležité údaje a také zasedací pořádek.

Tématické plány

Tématické plány

Můžete snadno vytvářet a měnit roční tematické plány na základě výstupů a učiva definovaného v ŠVP. Takto vytvořené plány
se automaticky propojí s rozvrhem daného předmětu.

Výukové zdroje

Výukové zdroje

Pro názornější a zábavnější prezentaci učiva můžete sestavovat bohatý multimediální obsah z textů, obrázků, videa, internetových odkazů, online testů a diskuzních fór.

Sdílené zdroje a zprávy

Sdílené zdroje a zprávy

Sdílejte a spolupracujte bez omezení. Oznámení, zprávy, dokumenty, fotoalba, wiki, webové stránky, odkazy, videa, obrázky, ...
To vše můžete vkládat a efektivně přiřazovat vybraným osobám nebo skupinám osob.