Dveřní systém

Dveřní systém

Na své škole můžete využívat přístupový systém propojený s Edookitem. Pokud o něj projevíte zájem, můžete vždy sledovat příchody a odchody žáků přímo ve školním systému.

Interní požadavky

Interní požadavky

O všech interních požadavcích ve škole budete mít vždy přehled. Přání tříd a učitelů, hlášení závad a veškerá další evidence Vám budou vždy k dispozici v přehledné tabulce.

Evidence úrazů

Evidence úrazů

Stane-li se ve škole například nějaký úraz,
lze jej detailně popsat a zaznamenat datum, čas a okolnosti události. Zdravotní karta každého studenta umožňuje vest záznamy
o důležitých faktech, které se týkají zdravotního stavu žáka.

Skupiny osob

Skupiny osob

Žáky, rodiče i zaměstnance můžete libovolně sdružovat do skupin, například, když potřebujete zorganizovat rozvrh, pracovní úkoly nebo hromadnou korespondenci či výstupní sestavy.

Knihovna

Knihovna

S knihovnou máte díky jednoduchému evidenčnímu systému titulů a výpůjček vždy přehled, kde knihu, kterou potřebujete, hledat.

Inventarizace

Inventarizace

Umožňuje snadné vedení přehledu, hodnoty, odpisů a umístění majetku pomocí inventárních čísel nebo čárových kódů.

Přijaté platby

Přijaté platby

Vždy víte, kolik vám kdo zaplatil, díky evidenci přijatých plateb, která umožňuje zaznamenávat platby za školné, obědy
a všechny placené akce školy.