Návody pro administrátory škol a uživatele

Návod
Popis návodu
Odkaz ke stažení
Matriky
Příručka poradí, jakým způsobem správně pracovat s matričními údaji v evidenci žáků. Rovněž se zaměřuje na nejčastější problémy spojené s exporty na MŠMT.
Doporučení SVP
Jak správně zadat k žákovi speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření. Návod stručně vysvětlí, jak k jednotlivým žákům zadat speciální vzdělávací potřeby (SVP) a podpůrná opatření.
Vlastní tiskové šablony pomocí Microsoft Word
Doplňkem Edookit do Microsoft (c) Wordu online si můžete snadno vytvořit vlastní tiskové dokumenty a přidat do nich pole jako jméno žáka, adresa žáka, název školy, třída a další.
Suplování
Návod poradí, jak správně nastavit suplujícího učitele, jak vypsat všechna suplování na konkrétní den.
Školní události
Jak správně vytvořit školní událost nebo státní svátek? Jak vytvořit náhradní rozvrh a přidělit k němu žáky?
Tisk vysvědčení
V přiloženém PDF se dozvíte krok za krokem jak tisknout vysvědčení.
Nastavení hodnoticího období
Vysvětlení základních pojmů při nastavování hodnoticího období.
Změna učitele
Návod Vám pomůže provést změnu učitele v rozvrhu hodin.
Rozvrh hodin a jeho tvorba
Vše důležité pro tvorbu rozvrhu hodin.
Změna skupiny žáků u kurzu
Zadali jste u kurzu jinou rozvrhovou skupinu a potřebujete ji změnit? Tento návod Vám poradí, jak změnu provést.
Zadání žáků do rozvrhových skupin
Práce s rozvrhovými skupinami. Jak přidat žáka do rozvrhové skupiny, jak žáka z rozvrhové skupiny odebrat.
Akce spojené s osobami
Přiložený soubor Vám napoví, jaké akce můžete provádět jednotlivě i hromadně v rámci osob.
Přehled údajů u osob
Přiložený soubor Vám napoví, jaká data naleznete v detailu osoby.
GDPR souhlasy - administrátoři
Jak vytvořit souhlas, jak jej zrušit? Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení. Dále přehled kategorií osobních údajů ve vašem systému
GDPR souhlasy pro rodiče a žáky
Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení. Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení.
Základní školení pro administrátory
Úvodní příručka pro administrátory systému Edookit na škole včetně základní pojmů a operací v systému.
Třídní učitelé
Jak přidat třídního učitele ke třídě? Jak jej změnit? Jak vybrat zastupujícího učitele?
Třídy
Přiložený návod Vás provede založením nové třídy nebo změnou v již založené třídě.
Hospitace
Stručný návod ve formátu PDF Vám pomůže se zadáním hospitace.
Zadání písemné práce
Návod Vám pomůže se zadáním písemném práce.
Kurzy
Jaké jsou možnosti nastavení parametrů u kurzů? Návod Vám pomůže nastavit parametry u jednotlivých kurzů
Nastavení nového školního roku
Přiložený návod poradí, jakým způsobem správně nastavit nadcházející školní rok v systému. Návod se zaměřuje především na nastavení školního roku včetně pololetí, nastavení hodnotícího období, převádění tříd z předchozího školního roku, nastavení rozvrhových skupin, vytvoření nového kurzu.
Objednávka nových průkazů ISIC, ITIC..
Přiložený návod Vám pomůže s odesláním žádostí objednávky nových průkazů ISIC, ITIC atd.
Import rozvrhů
Import rozvrhů z jiných systémů.
Uvolnění z předmětu
Stručný návod ve formátu PDF pomůže s uvolněním žáka z konkrétního předmětu. Stručný návod ve formátu PDF pomůže s uvolněním žáka z konkrétního předmětu.
Absolutorium pro VOŠ
Návod jak pracovat na VOŠ s absolutorii.
Třídnické hodiny
Přiložený návod Vás provede nastavením třídnických hodin.
Opravné zkoušky
Jak zadat do systému opravné zkoušky Příručka poradí, jakým způsobem správně zadat do systému opravné zkoušky.
Rozhraní pro docházkové systémy
Chcete propojit Edookit s docházkovým systémem? Tento návod Vám poradí, jak implementaci provést.
Knihovna
Jak správně pracovat s modulem školní knihovny. Jak pracovat se školní knihovnou - vytváření a úprava položek, evidence výpůjček.
Rodičovský portál
Jak pracovat s rodičovským portálem - jak správně omlouvat hodiny, komunikovat s učiteli a další. Níže si můžete stáhnout srozumitelnou příručku, která pomůže zorientovat se na rodičovském portálu.
Ovládací prvky
Návod popisuje jednotlivé ovládací prvky a symboly v systému.
Nastavení organizace
Návod vysvětlí, jak měnit informace o škole a nastavení systému.
Tisk přihlášek na střední školu
Přiložený návod Vám pomůže s tiskem přihlášek na střední školu.
Obědový systém
Stručně o jednotlivých funkcích obědového systému. Příručka poradí, jak správně nastavit parametry obědů, jak zapsat osoby do obědového systému nebo jak vypsat přehled objednaných obědů.
Přijímací řízení
Návod pomůže s nastavením všeho potřebného pro nastavení přijímacího řízení. Příručka pomůže s těmito agendami: nastavení přihlášek, vytvoření kol a termínu přijímacího řízení, vytvoření a editace nového uchazeče, export a import dat do a ze systému CERTIS.
Zapisovatelné kurzy pro studenty
Jak vytvořit kurz tak, aby bylo možné se do něj zapsat? Návod mimo jiné popíše, jak vytvořit zapisovatelný kurz a jak potvrdit zápis žákovi.
Sklady
Stručně o tom, jak pracovat s modulem sklad. Jak správně vytvořit novou položku skladu, jak pracovat s inventurou a další tipy.
Služby třetích stran API
Jak propojit Edookit s jinými systémy. Stručný návod poradí, jakým způsobem je možné z našeho systému na webové stránky školy vypsat ​​1) události zapsané v kalendáři ​​2) změnový rozvrh školy.
Přihlášení k maturitním zkouškám
Jak pracovat s agendou maturit - nutná nastavení a práce s uchazeči. Návod poradí, jak správně nastavit nutná nastavení, jak komunikovat s CERTISEM a jak pracovat s uchazeči.
Maturitní zkoušky
Jak správně pracovat s agendou maturitních zkoušek. Příručka pomůže s kontrolou oborů a vzdělávacích programů, s evidencí přihlášek k maturitě, komunikací s CERTISem. Poradí, jakým způsobem doplnit data zkoušky, série a čísla vysvědčení atp.
Zkoušky, Závěrečné zkoušky
Návod vám poradí, jak správně pracovat s agendou zkoušek.
Platby
Příručka pomůže se zadáváním předpisů, evidováním přichozích a odchozích plateb. Stručná příručka mimo jiné pomůže se správným zadáváním předpisů, evidováním přichozích a odchozích plateb.
Ankety
Jak vytvořit anketu, jak spravovat otázky a jak ji vyhodnotit. Příručka pomůže s vytvořením nové ankety, poradí při práci s otázkaci a vyhodnocováním.
Rotace hodin
Jak vytvořit rotační skupinu? Návod pomůže při tvorbě rotační skupiny předmětů.
Přidání Edookitu na plochu
Používejte Edookit ve svém telefonu, tabletu nebo mobilu. Jak v Androidu, tak v iOS nebo Windows 10. Návod vám ukáže jak si ho můžete přidat na plochu.
Pracovní skupiny
Návod Vás provede založením pracovních skupin a zápisem osob do těchto skupin