Návody pro administrátory škol a uživatele

Návod
Popis návodu (pomocí Ctrl+F vyhledáte klíčové slovo)
Odkaz ke stažení
Matriky
Příručka poradí, jakým způsobem správně pracovat s matričními údaji v evidenci žáků. Rovněž se zaměřuje na nejčastější problémy spojené s exporty na MŠMT.
Doporučení SVP
Jak správně zadat k žákovi speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření. Návod stručně vysvětlí, jak k jednotlivým žákům zadat speciální vzdělávací potřeby (SVP) a podpůrná opatření.
Vlastní tiskové šablony pomocí Microsoft Word
Doplňkem Edookit do Microsoft (c) Wordu online si můžete snadno vytvořit vlastní tiskové dokumenty a přidat do nich pole jako jméno žáka, adresa žáka, název školy, třída a další.
Suplování
Návod poradí, jak správně nastavit suplujícího učitele, jak vypsat všechna suplování na konkrétní den.
Školní události
Jak správně vytvořit školní událost nebo státní svátek? Jak vytvořit náhradní rozvrh a přidělit k němu žáky?
Tisk vysvědčení
V přiloženém PDF se dozvíte krok za krokem jak tisknout vysvědčení.
Nastavení hodnoticího období
Vysvětlení základních pojmů při nastavování hodnoticího období.
Základní školení pro administrátory
Úvodní příručka pro administrátory systému Edookit na škole včetně základní pojmů a operací v systému.
Změna učitele
Návod Vám pomůže provést změnu učitele v rozvrhu hodin.
VOŠ nastavení formy ukončení kurzu a kreditů
V návodu najdete postup nastavení formy ukončení kurzů a kreditů pro VOŠ.
Nejčastější změny v rozvrhu hodin
Potřebujete udělat změnu v rozvrhu hodin? Návod Vám poradí, jak nejčastější změny nastavit.
Změna skupiny žáků u kurzu
Zadali jste u kurzu jinou rozvrhovou skupinu a potřebujete ji změnit? Tento návod Vám poradí, jak změnu provést.
Dohled a suplovací pohotovost
Návod na zadání dohledů a suplovacích pohotovostí
Výkaz práce
V přiloženém návodu najdete možnosti nastavení pro výkaz práce.
Zadání žáků do rozvrhových skupin
Práce s rozvrhovými skupinami. Jak přidat žáka do rozvrhové skupiny, jak žáka z rozvrhové skupiny odebrat.
Družiny, kroužky a nepovinné předměty
Návod Vám pomůže se založením družin, kroužků a nepovinných předmětů.
Přesun žáka do jiné třídy, ročníku
Návod Vás provede přesunem žáka do jiné třídy, ročníku a oboru
Zápis do organizace u žáků
V přiloženém návodu najdete popis zápisu do organizace u žáků a vazbu těchto dat např. na matriku nebo vysvědčení.
Akce spojené s osobami
Přiložený soubor Vám napoví, jaké akce můžete provádět jednotlivě i hromadně v rámci osob.
Přehled údajů u osob
Přiložený soubor Vám napoví, jaká data naleznete v detailu osoby.
GDPR souhlasy - administrátoři
Jak vytvořit souhlas, jak jej zrušit? Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení. Dále přehled kategorií osobních údajů ve vašem systému
GDPR souhlasy pro rodiče a žáky
Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení. Přiložený návod pomůže s organizací udělených souhlasů a jejich rušení.
Třídní učitelé
Jak přidat třídního učitele ke třídě? Jak jej změnit? Jak vybrat zastupujícího učitele?
Třídy
Přiložený návod Vás provede založením nové třídy nebo změnou v již založené třídě.
Zadání videokonference k hodině
Návod Vám pomůže se zadáním videokonference k hodině.
Zadání docházky, učiva a domácího úkolu k dané hodině
Jak jednoduše zadat docházku, učivo a domácí úkol k dané hodině
Zadání hodnocení
Návod Vám pomůže se zadáním hodnocení.
Hospitace
Stručný návod ve formátu PDF Vám pomůže se zadáním hospitace.
Zadání písemné práce
Návod Vám pomůže se zadáním písemném práce.
Pracovní skupiny
Návod Vás provede založením pracovních skupin a zápisem osob do těchto skupin
Tisk vysvědčení pro třídní učitele
Návod k tisku vysvědčení pro třídní učitele
Příručka pro třídní učitele
Tato příručka obsahuje kompetence třídního učitele a zodpovězení nejčastějších dotazů.
EdooTipy
Návody vytvořené na základě vašich nejčastějších dotazů.
Kurzy
Jaké jsou možnosti nastavení parametrů u kurzů? Návod Vám pomůže nastavit parametry u jednotlivých kurzů
Nastavení nového školního roku
Přiložený návod poradí, jakým způsobem správně nastavit nadcházející školní rok v systému. Návod se zaměřuje především na nastavení školního roku včetně pololetí, nastavení hodnotícího období, převádění tříd z předchozího školního roku, nastavení rozvrhových skupin, vytvoření nového kurzu.
Opakování ročníku
V návodu najdete postup, jak u žáka nastavit opakování ročníku.
Přestup žáka z MŠ do ZŠ
V tomto návodu najdete postup, jak nastavit přestup žáka z organizace MŠ do organizace ZŠ.
Žák studující v zahraničí
Možnosti nastavení žáka studujícího v zahraničí
Online zápis do 1. tříd
V návodu najdete postup, jak můžete nastavit a aktivovat modul online zápisu
Zadání žáků 1. ročníků do systému
Návod Vás provede zápisem přijatých žáků do systému
Třídnické hodiny
Přiložený návod Vás provede nastavením třídnických hodin.
Objednávka nových průkazů ISIC, ITIC..
Přiložený návod Vám pomůže s odesláním žádostí objednávky nových průkazů ISIC, ITIC atd.
Uvolnění z předmětu
Stručný návod ve formátu PDF pomůže s uvolněním žáka z konkrétního předmětu. Stručný návod ve formátu PDF pomůže s uvolněním žáka z konkrétního předmětu.
Přerušení studia (SŠ, VOŠ)
V návodu najdete postup, jak nastavit přerušení vzdělávání, návrat/ukončení po přerušení studia (SŠ a VOŠ).
Nastavení vah v systému
Návod s informacemi o nastavení vah v systému.
Přijímací řízení
Návod pomůže s nastavením všeho potřebného pro nastavení přijímacího řízení. Příručka pomůže s těmito agendami: nastavení přihlášek, vytvoření kol a termínu přijímacího řízení, vytvoření a editace nového uchazeče, export a import dat do a ze systému CERTIS.
Přihlášení k maturitním zkouškám
Jak pracovat s agendou maturit - nutná nastavení a práce s uchazeči. Návod poradí, jak správně nastavit nutná nastavení, jak komunikovat s CERTISEM a jak pracovat s uchazeči.
Zkoušky, Závěrečné zkoušky
Návod vám poradí, jak správně pracovat s agendou zkoušek.
Maturitní zkoušky
Jak správně pracovat s agendou maturitních zkoušek. Příručka pomůže s kontrolou oborů a vzdělávacích programů, s evidencí přihlášek k maturitě, komunikací s CERTISem. Poradí, jakým způsobem doplnit data zkoušky, série a čísla vysvědčení atp.
Absolutorium pro VOŠ
Návod jak pracovat na VOŠ s absolutorii.
Opravné zkoušky
Jak zadat do systému opravné zkoušky Příručka poradí, jakým způsobem správně zadat do systému opravné zkoušky.
Tisk přihlášek na střední školu
Přiložený návod Vám pomůže s tiskem přihlášek na střední školu.
Nastavení pro tisk Europassu
V návodu najdete možná nastavení pro tisk Europassu.
Rotace hodin
Jak vytvořit rotační skupinu? Návod pomůže při tvorbě rotační skupiny předmětů.
Knihovna
Jak správně pracovat s modulem školní knihovny. Jak pracovat se školní knihovnou - vytváření a úprava položek, evidence výpůjček.
Import rozvrhů
Import rozvrhů z jiných systémů.
Rozhraní pro docházkové systémy
Chcete propojit Edookit s docházkovým systémem? Tento návod Vám poradí, jak implementaci provést.
Rodičovský portál
Jak pracovat s rodičovským portálem - jak správně omlouvat hodiny, komunikovat s učiteli a další. Níže si můžete stáhnout srozumitelnou příručku, která pomůže zorientovat se na rodičovském portálu.
Ovládací prvky
Návod popisuje jednotlivé ovládací prvky a symboly v systému.
Nastavení organizace
Návod vysvětlí, jak měnit informace o škole a nastavení systému.
Založení předmětů pro tisk vysvědčení
Návod Vás provede založením předmětů pro tisk vysvědčení
Obědy
V návodu najdete popis jednotlivých funkcích evidence obědů. Příručka poradí, jak správně nastavit parametry obědů, jak zapsat osoby do obědového systému nebo jak vypsat přehled objednaných obědů.
Zapisovatelné kurzy pro žáky
Jak vytvořit kurz tak, aby bylo možné se do něj zapsat? Návod mimo jiné popíše, jak vytvořit zapisovatelný kurz a jak potvrdit zápis žákovi.
Rezervovatelné kurzy / hodiny
Návod pro vytvoření kurzu, pro který je možné rezervovat si účast na konkrétních hodinách.
Sklady
Stručně o tom, jak pracovat s modulem sklad. Jak správně vytvořit novou položku skladu, jak pracovat s inventurou a další tipy.
Služby třetích stran API
Jak propojit Edookit s jinými systémy. Stručný návod poradí, jakým způsobem je možné z našeho systému na webové stránky školy vypsat ​​1) události zapsané v kalendáři ​​2) změnový rozvrh školy.
Platby
Příručka pomůže se zadáváním předpisů, evidováním přichozích a odchozích plateb. Stručná příručka mimo jiné pomůže se správným zadáváním předpisů, evidováním přichozích a odchozích plateb.
Kvízy
Zadáním kvízu můžete žákům zpestřit výuku. Jak na to, si můžete přečíst v tomto návodu.
Ankety
Jak vytvořit anketu, jak spravovat otázky a jak ji vyhodnotit. Příručka pomůže s vytvořením nové ankety, poradí při práci s otázkaci a vyhodnocováním.
Přidání Edookitu na plochu
Používejte Edookit ve svém telefonu, tabletu nebo mobilu. Jak v Androidu, tak v iOS nebo Windows 10. Návod vám ukáže jak si ho můžete přidat na plochu.
Nastavení pro sjednocení osob
Návod Vás provede nastavením pro sjednocení osob v systému
Editor vzorců
Zadávání vzorců pro vyhodnocování přijímacího řízení. Popis dostupných operátorů a funkcí včetně příkladů.
Přístup rolí, bezpečnostní pravidla
Pro přehled jsme vám připravili tabulku s jednotlivými uživatelskými rolemi v systému. Pokud si přejete roli upravit, tak je možné roli rozšířit bezpečnostním pravidlem. Toto rozšíření vám nastaví na vaši žádost naše technická podpora.
Rozhraní pro statistické informace
Jak získat strojově zpracovatelné statistické informace o žácích školy.
Rozhraní pro přístup k osobním údajům
Jak získat strojově zpracovatelné osobní údaje žáků a zaměstnanců školy.
Nastavení dat po importu
Návod Vás provede základním nastavením po importu organizace a osob
Tematické plány
Tematické plány slouží jako osnova pro vyučujícího daného předmětu