Prohlášení o zpracování osobních údajů.
Privacy disclaimer.

Doplněk tiskové šablony Edookit neukládá žádné osobní údaje uživatelů. Tisková šablona vytvořená s pomocí doplňku může být vyplněna daty pouze po přihlášení do informačního systému Edookit .

Technická podpora pro uživatele doplňku je k dispozici na e-mailu: info@edookit.com. Případně další kontakty naleznete v sekci Kontakty.

English version:
Print Templates Add-in from Edookit does not collect any private information about the user. The resulting templates can be filled by data only in authenticated section of Edookit information system.

Technical support for add-in users can be reached via e-mail: info@edookit.com. Other contacts can be found in section Contact.