Aktualizace - únor 2019

Představujeme vám únorovou aktualizaci systému.

Podívejte se, jak vám nově přidané funkce mohou ušetřit váš čas.

Nové funkce a vylepšení v systému pro rodiče a žáky:
Novinky 2/2019 pro rodiče a žáky

Nové funkce a vylepšení v systému pro učitele:
Novinky 2/2019 pro učitele

Návod na vytvoření dohledů a suplovacích pohotovostí:
Dohledy a suplovací pohotovosti