Aktualizace - květen 2019

Představujeme vám květnovou aktualizaci systému.

Připravili jsme pro Vás mimo jiné nový report Výpis změn v rozvrhu.

Nové funkce a vylepšení v systému pro učitele:
Novinky 5/2019 pro učitele

Návod k přijímacímu řízení:
Přijímací řízení

Návod k závěrečným zkouškám:
Závěrečné zkoušky