Doporučení SVP

Jak správně zadat k žákovi speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření.

Verze 2.0

Návod stručně vysvětlí, jak k jednotlivým žákům zadat speciální vzdělávací potřeby (SVP) a podpůrná opatření.
Doporučení SVP