Krátce o GDPR

Od 1.7.2017 se celý Edookit intenzivně připravuje a provádí úpravy systému pro splnění nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), která nabývá účinnosti 25.5. 2018.

Zabýváme se především úpravou následujících částí:

  • právem na vymazání a právem být zapomenut - s ohledem na povinnosti školy, které jí vyplývají ze školského zákona
  • pravidla a oprávnění přístupu jednotlivých osob k údajům jak u Vás ve škole, tak zaměstnanců společnosti Edookit s.r.o. vzhledem k osobním údajům a citlivým osobním údajům
  • zvýšení zabezpečení našich pravidelných záloh a zajištění případného výmazu osob ve všech uchovaných zálohách na všech destinacích

Pokud máte podepsanou smlouvu se společností Edookit s.r.o., chceme vás na tomto místě ujistit, že zajistíme plnou úroveň ochrany osobních údajů v systému Edookit včetně portálu pro rodiče a žáky dle požadavků GDPR. Ze strany vaší školy bude pouze potřeba podepsat dodatek smlouvy, který připravíme a odešleme Vám poštou do 31.3. 2018 ve spolupráci s advokátní kanceláří Šrubař Klouda.

Rádi bychom vás na tomto místě upozornili, že rozsah nařízení GDPR je pro vaši školu mnohem širší, než jen zabezpečení školního informačního systému. Pro podrobnosti doporučujeme přečíst Metodickou pomůcku k aplikaci GDPR ve školství vydanou MŠMT 6.11.2017.

V případě otázek nebo nejasností jsme Vám k dispozici na telefonu 777 560 940 nebo e-mailu info@edookit.com.