Nabídka školení pro uživatele Edookitu

Rádi bychom vás pozvali na školení pro administrátory Edookitu. Během školení se administrátoři seznámí s postupem a také si vše prakticky vyzkouší ve školící verzi. Doporučujeme tedy, aby si každý účastník přinesl vlastní notebook nebo tablet. Je to podmínkou pro všechna akreditovaná školení dle MŠMT. Termíny vypisujeme s předstihem zpravidla 2 měsíců. V případě nenaplnění kapacity a zrušení školení vám nabídneme náhradní termín. Po přihlášení vám vystavíme a pošleme e-mailem fakturu se splatností 14 dnů.

Termíny školení

Datum a čas

Typ školení

Místo

Přihlášení

Cena včetně DPH

15.9.2020
10:00-14:00

Školení pro administrátory
Matrika, Akce spojené s osobami

PRAHA Mapa
Unicorn Vysoká škola, Adresa: Kolbenova 942/38a, Vysočany, 19000 Praha 9 - 1.patro

Přihlásit se
uzávěrka 10.9.2020

1 500 Kč / osoba

21.9.2020
10:00-14:00

Školení pro administrátory
Matrika, Akce spojené s osobami

BRNO Hotel Avanti
Střední 61, 602 00 Brno

Přihlásit se
uzávěrka 16.9.2020

1 500 Kč / osoba

Rozšířené školení nejen pro administrátory

Na tomto školení Vám ukážeme podrobněji více modulů našeho systému a jak s nimi pracovat. Dozvíte se jak zadávat ankety pro získávání zpětné vazby od žáků a rodičů, jak využívat kvízy pro testování žáků v hodině i formou domácího úkolu, včetně návaznosti na hodnocení. Představíme vám modul plateb pro snadné avizování platebních údajů rodičům, automatické párování plateb s bankovním výpisem. Ulehčíte si práci se souhlasy GDPR a můžete je vést elektronicky. Dozvíte se také jak vymazávat údaje po skončení platnosti na 5 kliků 1x měsíčně. Vysvětlíme vám zapisovatelné a rezervovatelné kurzy pro využití u volitelných předmětů, kroužky nebo třeba tréninků a základy vytváření vlastních tiskových šablon v doplňku Edookit pro MS Word, aby tištěné dokumenty vypadaly dle vašich představ. Ukážeme vám správné zadávání doporučení SVP v případě odchodu žáka ze školy, nebo v případě vydání nového doporučení. Možnosti importu XML souboru z poradny. Uvidíte také jak na tisk přihlášek na SŠ přímo bez nakupování formulářů. Také jak pracovat se zápisovými lístky a jak je tisknout. Máme pro vás tipy pro plné využití komunikace s rodiči, žáky a kolegy (zprávy, stream, diskuze) a jak zpráva k potvrzení nahrazuje vytištěné dokumenty pro podepsání rodičem. Vyzkoušíte si, jak sdílet dokumenty pomocí materiálů a ušetřit čas i náklady na kopírování papírových materiálů ve škole.

V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy omezen není. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.

Základní školení pro učitele

Praktické školení pro učitele se všemi běžnými agendami jejich pracovního dne. Ukážeme vám základní ovládací prvky jako je lupa, plus a otazník. Dozvíte se, jak vytvořit novou zprávu , do třídní knihy zapisovat docházku, zapsat probírané učivo včetně týdenního. Pokud chcete zadat žákovi pochvalu nebo poznámku, nebo zadávat z písemné práce známky i slovní hodnocení. Naučíme vás snadný způsob využití zpráv k potvrzení, která vám nahradí tisk potvrzení pro rodiče. Tisk seznamu žáků pro různé účely vám zabere jen několik kliků. Vyzkoušíte si nainstalovat Edookit progresivní aplikaci do svého mobilu nebo na váš počítač, aby jste ji mohli otevírat jen kliknutím na ikonu sovy.

V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy není omezen. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.

Tisk vysvědčení

Školení je určeno pro nové i prokročilé uživatele systému Edookit na škole. V rámci 4hodinového školení se seznámíte s nezbytným nastavením pro tisk vysvědčení. Společně si ukážeme zadávání dat na vysvědčení(závěrka třídního učitele), kontrolu osobních údajů žáků a samotný tisk vysvědčení. V další části se seznámíte se zakládáním školních událostí a také s vytvářením suplování. V závěru probereme také tisk výučních listů a osvědčení o absolutoriu.
V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy není omezen. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.

Základní školení administrátorů

Školení je určené pro nové nebo začínající administrátory Edookit na škole. V rámci 4hodinového školení se mimo jiné dozvíte, jak pracovat se žáky a zaměstnanci v rámci systému včetně založení a ukončení žáka. Ukážeme vám nastavení organizace a portálu pro rodiče a žáky. Vysvětlíme vám hlavní ovládací prvky a práci se seznamy a exporty. Zaškolíme vás, jak pracovat se základy vytváření rozvrhu hodin a s hlavními tiskovými výstupy. Získáte tím výborný základ pro nadstavbová školení - Tvorba a změny v rozvrhu, Tisk vysvědčení, Matrika.
V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy omezen není. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.

Školní matrika a akce spojené s osobami

Školení je určeno pro nové i pokročilejší uživatele systému Edookit na škole. V rámci 4hodinového školení se v první části dozvíte vše potřebné k podání matriky. V druhé části školení si ukážeme základní akce nad osobami - ukončení žáka, přesun žáka do jiné třídy apod.
V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy omezen není. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.

Tvorba rozvrhů

Školení je určeno pro nové i prokročilé uživatele systému Edookit na škole. V rámci 4hodinového školení se seznámíte s pojmy pro tvorbu rozvrhu. Dozvíte se, jak zakládat nové kurzy a jak vytvořit rozvrh pomocí lístečkové metody, jak poznat a vyřešit případné konflikty v systému a další užitečné informace. Vysvětlíme si, co znamená generování rozvrhů a jak lze provést změny v rozvrhu během školního roku.
V průběhu školení bude vyčleněn čas pro Vaše dotazy. Počet účastníků z jedné školy není omezen. Během školení bude poskytnuto drobné občerstvení.