Moderní informační systém pro školy

Jedinečná platforma slučující funkce pro výuku, řízení, plánování
i komunikaci mezi školou a rodinou

Funkce edookit

Funkce <b>edookit</b>

Nástroje pro učitele

Funkce <b>edookit</b>

Portál pro rodiče a studenty

Funkce <b>edookit</b>

Osobní údaje

Funkce <b>edookit</b>

Administrativa školy

Funkce <b>edookit</b>

Rozvrh

Kdo bude edookit využívat?

Kdo bude <b>edookit</b> využívat?

Učitel

Zjednodušení a zefektivnění přípravy a organizace výuky

Kdo bude <b>edookit</b> využívat?

Student

Nepřetržitý a snadný online přístup k systému

Kdo bude <b>edookit</b> využívat?

Rodič

Aktivní zapojení do školních procesů i komunity

Kdo bude <b>edookit</b> využívat?

Vedení

Snadné nasazení, praktické využití, zjednodušení práce

V čem Vás edookit posune dál?

V čem Vás  <b>edookit</b> posune dál?

Moderní trendy ve výuce

Individualizace výuky, zapojení rodičů a žáků, sebevzdělávání, formativní hodnocení

V čem Vás  <b>edookit</b> posune dál?

Vše v jednom systému

Matrika žáků, tvorba a změny v rozvrhu, e-learning, administrativa školy, sdílení a spoluráce

V čem Vás  <b>edookit</b> posune dál?

Moderní technologie

Online aplikace, responsivní design, nativní aplikace, důraz na bezpečnost a zálohování

V čem Vás  <b>edookit</b> posune dál?

Dlouhodobá vize

Prohlubování vlastní funkčnosti a důraz na propojeni s jinými systémy: Khanova akademie, Google classroom, ...

Proč edookit?

Vyjdete vstříc rodičům a jejich požadavkům.

Ulehčíte si implementaci
e-learningu.

K systému se dostanete kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Vyzkoušejte si systém edookit zdarma

Položky označené hvězdičkou* jsou povinné